Storingen

Storing 20 augustus 2017 [OPGELOST]

Gisteren 20 augustus 2017 heeft zich om 10:50 een storing voorgedaan in het uitzenden van beeld vanuit enkele kerken. Het betreft een storing op één van onze videoservers terwijl alle andere videoservers naar behoren hebben gewerkt. De storing heeft tot ’s avonds geduurd. Het aantal kerken welke hinder hebben ondervonden van deze storing is zeer beperkt gebleven.

De kerken welke zijn getroffen, zijn op de hoogte gesteld per e-mail. Indien u geen e-mail heeft ontvangen, dan behoort u niet tot de kerken die hinder hebben gehad van deze storing.

Een oorzaak is op dit moment nog niet gevonden en uitgebreider onderzoek is dan ook nodig. Wel worden (tijdelijk) extra controles uitgevoerd om bij herhaling direct een melding te krijgen en maatregelen te nemen.

Update 28 augustus 2017:

Afgelopen zondagochtend is helaas de beelduitzending voor uw kerk voor de tweede keer onderbroken. Door de extra ingestelde controles, ingesteld naar aanleiding van de voorgaande storing, hebben wij direct de onderbreking geconstateerd en actie ondernomen. Door deze snelle actie is de storing beperkt gebleven tot een korte onderbreking. Na de korte onderbreking is de uitzending gecontinueerd en ook de uitzendingen ’s middags en ’s avonds zijn verder goed verlopen.

Een maatregel die we zondag genomen hebben, is de beeldarchieven gedurende de zondag “vast te houden”. Hierdoor waren de archieven niet zichtbaar op onze website of in de kerkomroep app. Vandaag hebben we deze archieven vrijgegeven en zijn dezen beschikbaar.

Uiteraard wordt er momenteel hard gewerkt om alle gegevens welke zijn verzameld te analyseren en zodoende tot een oorzaak en oplossing te komen. Wij begrijpen terdege de impact van deze storing(en) voor u en uw kijkers en doen om die reden dan ook er alles aan om zo snel mogelijk de storing definitief te verhelpen.

Update 29 augustus 2017:

Naar aanleiding van de informatie welke wij hebben verzameld door het instellen van extra controles, hebben wij een oorzaak kunnen achterhalen voor de storingen van 20 en 27 augustus 2017.

Op elke streaming server van Kerkomroep wordt gebruik gemaakt van optimalisatiesoftware. Deze software zorgt er voor dat de streaming service optimaal aangeboden kan worden. Ondanks reeds jarenlang naar alle tevredenheid gebruik te maken van deze software, is nu helaas door deze software onterecht de streaming service op één van onze videoservers gestopt. Dit had een onvermijdelijk onderbreking in uw uitzending tot gevolg.

Uiteraard hebben wij actie ondernomen om te voorkomen dat deze optimalisatiesoftware niet nogmaals een dergelijke storing kan veroorzaken.

 


 

Storing 21 mei 2017 [OPGELOST]

Er is deze morgen een fout opgetreden bij het bekijken van de diensten van kerken die beeld uitzenden. De storing is verholpen. Archieven zijn op dit moment niet beschikbaar. Verdere informatie volgt. 

update 16:30: Vanmorgen om 10:45 is er een storing opgetreden bij onze leverancier van de centrale internetverbindingen. Dit was weliswaar een kortstondige onderbreking van slechts enkele seconden, maar voor de kerken met grote gevolgen.

De gevolgen voor kerken die alleen audio uitzenden zijn zeer beperkt geweest, slechts enkele kerken hebben last ondervonden van deze storing waardoor de uitzending verbroken is en vervolgens weer automatisch opnieuw gemaakt. In dat geval verloor de luisteraars de verbinding met de kerk. Indien de luisteraar de verbinding opnieuw gestart heeft, kon de luisteraar de dienst verder meebeleven. Van de dienst/viering van deze morgen zijn bij die enkele kerken 2 archieven gemaakt.

De gevolgen voor de kerken die naast audio ook video uitzenden zijn helaas groter. Tot het moment van de storing (10:45) is de video-uitzending mogelijk geweest en is er ook een video-archief beschikbaar. Na de storing kon er geen beeld meer uitgezonden en werd er geen video-archief gemaakt. Van de ochtenddienst is dus alleen een video-archief beschikbaar tot 10:45 uur. De audio-archieven zijn vanaf 10:45 wel opnieuw gemaakt en beschikbaar.

De middagdiensten en -vieringen worden zonder verstoringen uitgezonden, zowel audio als beeld.

 


 

Sluiting rondom Hemelvaartsdag 2017

Vanwege Hemelvaart is het kantoor van sIKN op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 de gehele dag gesloten. Vanaf maandag 29 mei 2017 zijn wij weer telefonisch bereikbaar vanaf 8:30.

Vanzelfsprekend kunt u ons per e-mail berichten!
 


 

Storing 2 april 2017 ochtend [OPGELOST]

Vrijdag 31 maart 2017 is deze nieuwe website live gegaan. De manier van opvragen en zoeken op de website is volledig vernieuwd en verbeterd. Ondanks uitgebreid testen is deze ochtend toch een fout ontdekt op de website, waardoor deze traag werd en uiteindelijk niet meer reageerde omstreeks 10:00. Alle kijkers en luisteraars die op dat moment verbonden waren met hun kerk hebben geen problemen ervaren, maar nieuwe verzoeken werden niet meer gehonoreerd.

Omdat het vandaag de eerste zondag is dat we met de nieuwe website live zijn, is er een team paraat om controles uit te voeren en problemen zo snel mogelijk op te lossen. Met dit team hebben we, naar aanleiding van deze fout, direct actie ondernomen en de fout in de website gevonden en opgelost. Daarna werkte de website weer volledig en snel.