Storingen

Storing 29 oktober 2017 [OPGELOST]

Een aantal kerken die beeld uitzenden hebben een verstoring ondervonden bij het uitzenden van de dienst of viering. Dit is onderzocht en bleek het gevolg te zijn van de uitgevoerde update op 4 oktober jl. Door de verstoringen in het netwerkverkeer van ZIGGO werd de storing bij het beelduitzenden van de diensten bij een aantal kerken niet herkend.
 
Deze week is de fout bij het beelduitzenden van een aantal van de kerken gevonden en een oplossing toegepast.
 

 

Storing 15 oktober 2017 [OPGELOST]

Op dit moment krijgen wij van kijkers met een ZIGGO-aansluiting de opmerking dat de diensten niet goed te volgen zijn. De website kan snel opgeroepen worden maar het ontvangen van beeld lukt slecht tot niet.

Mocht u een storing ervaren en bij ons daarvan melding maken, vermeldt u dan s.v.p. de volgende informatie:
 
  • Naar welke kerk wilt u kijken (kerknaam en plaatsnaam)?
  • Met welk apparaat wilt u de dienst of viering volgen? (telefoon, tablet, mediabox of laptop)
  • Maakt u gebruik van wifi of een bedrade aansluiting?
Met deze informatie kunnen wij u beter helpen doordat wij gericht onderzoek kunnen doen.
 
Heeft u geen ZIGGO maar een andere telecom-leverancier en ervaart u toch storing met het kijken? Laat het ons weten. Naast bovengenoemde vragen willen we dan ook weten wie uw telecom-leverancier is.
 
Uw meldingen kunt u bij www.kerkomroep.nl/contact/ opgeven.
 

Update 16 oktober 2017:

In opvolging van ons bericht hebben wij van u vele meldingen ontvangen met aanvullende informatie. Zowel luisteraars en kijkers (met een ZIGGO-aansluiting) ervaren problemen met luisteren en kijken. Ook kerken (met een ZIGGO-aansluiting) ervaren problemen met hun uitzending. Met behulp van de ingezonden informatie hebben we deze situatie nader kunnen onderzoeken en wederom bij ZIGGO onder de aandacht gebracht.
 
Dit heeft er voor gezorgd dat de netwerkconnecties vanuit ZIGGO naar Kerkomroep geanalyseerd zijn en daaruit bleek dat een wijziging in het netwerk van ZIGGO een onbedoelde limitering tot gevolg had. Deze limiet werd juist op zondagmorgen bereikt en had tot gevolg dat luisteraars en kijkers met een ZIGGO-aansluiting problemen op zondagmorgen ondervonden.
 
De noodzakelijke aanpassing wordt deze week uitgevoerd zodat aanstaande zondag alles naar behoren kan verlopen.
 

Update 18 oktober 2017:

De, in het voorgaande bericht, genoemde aanpassingen zijn uitgevoerd.
 

Update 23 oktober 2017:

Met de aanpassingen welke vorige week door sIKN en Ziggo zijn toegepast, hebben we veel verbeteringen kunnen realiseren. Vele klanten melden geen problemen meer te hebben. Helaas zijn er nog enkele klanten over die opnieuw melding hebben gemaakt van problemen in de beelduitzending.
 
Verder onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.
 

Update 30 oktober 2017:

Monitoring en metingen hebben uitgewezen dat de genomen maatregelen door sIKN en Ziggo de onbedoelde limitering op de netwerkconnecties vanuit ZIGGO naar Kerkomroep opgelost zijn.
 

 

Storing 12 oktober 2017 [OPGELOST]

Momenteel is er een storing op kabelkopstation Hoogeveen. Kerken die uitzenden via de kabeloplossing van kerkomroep.nl en vallen binnen het verzorgingsgebied van kabelkopstation Hoogeveen kunnen op dit moment niet uitzenden naar kabelontvangers.

Wij werken aan een oplossing.

Update 13 oktober 2017:

De verstoring in het kabelkopstation is gevonden en opgelost.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden van Ziggo is een verbinding van Ziggo defect geraakt waardoor Kerkomroep.nl de streams niet naar het Kabelkopstation kon verzenden. Dit probleem is door Ziggo opgelost. Het systeem is volledig getest en kan gebruikt worden zoals voorheen.

 


 

Storing 8 oktober 2017 [OPGELOST]

Geconstateerd is dat Full HD beelduitzendingen niet meer kunnen worden bekeken op Apple apparatuur met de nieuwe update iOS 11 t/m 11.0.3. Een bug in de iOS 11 software is hiervan de oorzaak.

Update 11 oktober 2017:

Om onze klanten toch te kunnen blijven voorzien van Full HD beelduitzendingen, hebben wij een work-around doorgevoerd in ons centrale systeem.

Full HD beelduitzendingen kunnen weer naar behoren bekeken worden op Apple apparatuur.

 


 

Storing 20 augustus 2017 [OPGELOST]

Gisteren 20 augustus 2017 heeft zich om 10:50 een storing voorgedaan in het uitzenden van beeld vanuit enkele kerken. Het betreft een storing op één van onze videoservers terwijl alle andere videoservers naar behoren hebben gewerkt. De storing heeft tot ’s avonds geduurd. Het aantal kerken welke hinder hebben ondervonden van deze storing is zeer beperkt gebleven.

De kerken welke zijn getroffen, zijn op de hoogte gesteld per e-mail. Indien u geen e-mail heeft ontvangen, dan behoort u niet tot de kerken die hinder hebben gehad van deze storing.

Een oorzaak is op dit moment nog niet gevonden en uitgebreider onderzoek is dan ook nodig. Wel worden (tijdelijk) extra controles uitgevoerd om bij herhaling direct een melding te krijgen en maatregelen te nemen.

Update 28 augustus 2017:

Afgelopen zondagochtend is helaas de beelduitzending voor uw kerk voor de tweede keer onderbroken. Door de extra ingestelde controles, ingesteld naar aanleiding van de voorgaande storing, hebben wij direct de onderbreking geconstateerd en actie ondernomen. Door deze snelle actie is de storing beperkt gebleven tot een korte onderbreking. Na de korte onderbreking is de uitzending gecontinueerd en ook de uitzendingen ’s middags en ’s avonds zijn verder goed verlopen.

Een maatregel die we zondag genomen hebben, is de beeldarchieven gedurende de zondag “vast te houden”. Hierdoor waren de archieven niet zichtbaar op onze website of in de kerkomroep app. Vandaag hebben we deze archieven vrijgegeven en zijn dezen beschikbaar.

Uiteraard wordt er momenteel hard gewerkt om alle gegevens welke zijn verzameld te analyseren en zodoende tot een oorzaak en oplossing te komen. Wij begrijpen terdege de impact van deze storing(en) voor u en uw kijkers en doen om die reden dan ook er alles aan om zo snel mogelijk de storing definitief te verhelpen.

Update 29 augustus 2017:

Naar aanleiding van de informatie welke wij hebben verzameld door het instellen van extra controles, hebben wij een oorzaak kunnen achterhalen voor de storingen van 20 en 27 augustus 2017.

Op elke streaming server van Kerkomroep wordt gebruik gemaakt van optimalisatiesoftware. Deze software zorgt er voor dat de streaming service optimaal aangeboden kan worden. Ondanks reeds jarenlang naar alle tevredenheid gebruik te maken van deze software, is nu helaas door deze software onterecht de streaming service op één van onze videoservers gestopt. Dit had een onvermijdelijk onderbreking in uw uitzending tot gevolg.

Uiteraard hebben wij actie ondernomen om te voorkomen dat deze optimalisatiesoftware niet nogmaals een dergelijke storing kan veroorzaken.

 


 

Storing 21 mei 2017 [OPGELOST]

Er is deze morgen een fout opgetreden bij het bekijken van de diensten van kerken die beeld uitzenden. De storing is verholpen. Archieven zijn op dit moment niet beschikbaar. Verdere informatie volgt. 

update 16:30: Vanmorgen om 10:45 is er een storing opgetreden bij onze leverancier van de centrale internetverbindingen. Dit was weliswaar een kortstondige onderbreking van slechts enkele seconden, maar voor de kerken met grote gevolgen.

De gevolgen voor kerken die alleen audio uitzenden zijn zeer beperkt geweest, slechts enkele kerken hebben last ondervonden van deze storing waardoor de uitzending verbroken is en vervolgens weer automatisch opnieuw gemaakt. In dat geval verloor de luisteraars de verbinding met de kerk. Indien de luisteraar de verbinding opnieuw gestart heeft, kon de luisteraar de dienst verder meebeleven. Van de dienst/viering van deze morgen zijn bij die enkele kerken 2 archieven gemaakt.

De gevolgen voor de kerken die naast audio ook video uitzenden zijn helaas groter. Tot het moment van de storing (10:45) is de video-uitzending mogelijk geweest en is er ook een video-archief beschikbaar. Na de storing kon er geen beeld meer uitgezonden en werd er geen video-archief gemaakt. Van de ochtenddienst is dus alleen een video-archief beschikbaar tot 10:45 uur. De audio-archieven zijn vanaf 10:45 wel opnieuw gemaakt en beschikbaar.

De middagdiensten en -vieringen worden zonder verstoringen uitgezonden, zowel audio als beeld.

 


 

Sluiting rondom Hemelvaartsdag 2017

Vanwege Hemelvaart is het kantoor van sIKN op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 de gehele dag gesloten. Vanaf maandag 29 mei 2017 zijn wij weer telefonisch bereikbaar vanaf 8:30.

Vanzelfsprekend kunt u ons per e-mail berichten!
 


 

Storing 2 april 2017 ochtend [OPGELOST]

Vrijdag 31 maart 2017 is deze nieuwe website live gegaan. De manier van opvragen en zoeken op de website is volledig vernieuwd en verbeterd. Ondanks uitgebreid testen is deze ochtend toch een fout ontdekt op de website, waardoor deze traag werd en uiteindelijk niet meer reageerde omstreeks 10:00. Alle kijkers en luisteraars die op dat moment verbonden waren met hun kerk hebben geen problemen ervaren, maar nieuwe verzoeken werden niet meer gehonoreerd.

Omdat het vandaag de eerste zondag is dat we met de nieuwe website live zijn, is er een team paraat om controles uit te voeren en problemen zo snel mogelijk op te lossen. Met dit team hebben we, naar aanleiding van deze fout, direct actie ondernomen en de fout in de website gevonden en opgelost. Daarna werkte de website weer volledig en snel.