Storingen

Storing 20 augustus 2017 

Gisteren 20 augustus 2017 heeft zich om 10:50 een storing voorgedaan in het uitzenden van beeld vanuit enkele kerken. Het betreft een storing op één van onze videoservers terwijl alle andere videoservers naar behoren hebben gewerkt. De storing heeft tot ’s avonds geduurd. Het aantal kerken welke hinder hebben ondervonden van deze storing is zeer beperkt gebleven.

De kerken welke zijn getroffen, zijn op de hoogte gesteld per e-mail. Indien u geen e-mail heeft ontvangen, dan behoort u niet tot de kerken die hinder hebben gehad van deze storing.

Een oorzaak is op dit moment nog niet gevonden en uitgebreider onderzoek is dan ook nodig. Wel worden (tijdelijk) extra controles uitgevoerd om bij herhaling direct een melding te krijgen en maatregelen te nemen.
 

Storing 21 mei 2017 [OPGELOST]

Er is deze morgen een fout opgetreden bij het bekijken van de diensten van kerken die beeld uitzenden. De storing is verholpen. Archieven zijn op dit moment niet beschikbaar. Verdere informatie volgt. 

update 16:30: Vanmorgen om 10:45 is er een storing opgetreden bij onze leverancier van de centrale internetverbindingen. Dit was weliswaar een kortstondige onderbreking van slechts enkele seconden, maar voor de kerken met grote gevolgen.

De gevolgen voor kerken die alleen audio uitzenden zijn zeer beperkt geweest, slechts enkele kerken hebben last ondervonden van deze storing waardoor de uitzending verbroken is en vervolgens weer automatisch opnieuw gemaakt. In dat geval verloor de luisteraars de verbinding met de kerk. Indien de luisteraar de verbinding opnieuw gestart heeft, kon de luisteraar de dienst verder meebeleven. Van de dienst/viering van deze morgen zijn bij die enkele kerken 2 archieven gemaakt.

De gevolgen voor de kerken die naast audio ook video uitzenden zijn helaas groter. Tot het moment van de storing (10:45) is de video-uitzending mogelijk geweest en is er ook een video-archief beschikbaar. Na de storing kon er geen beeld meer uitgezonden en werd er geen video-archief gemaakt. Van de ochtenddienst is dus alleen een video-archief beschikbaar tot 10:45 uur. De audio-archieven zijn vanaf 10:45 wel opnieuw gemaakt en beschikbaar.

De middagdiensten en -vieringen worden zonder verstoringen uitgezonden, zowel audio als beeld.

 

Sluiting rondom Hemelvaartsdag 2017

Vanwege Hemelvaart is het kantoor van sIKN op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017 de gehele dag gesloten. Vanaf maandag 29 mei 2017 zijn wij weer telefonisch bereikbaar vanaf 8:30.

Vanzelfsprekend kunt u ons per e-mail berichten!
 

Storing 2 april 2017 ochtend [OPGELOST]

Vrijdag 31 maart 2017 is deze nieuwe website live gegaan. De manier van opvragen en zoeken op de website is volledig vernieuwd en verbeterd. Ondanks uitgebreid testen is deze ochtend toch een fout ontdekt op de website, waardoor deze traag werd en uiteindelijk niet meer reageerde omstreeks 10:00. Alle kijkers en luisteraars die op dat moment verbonden waren met hun kerk hebben geen problemen ervaren, maar nieuwe verzoeken werden niet meer gehonoreerd.

Omdat het vandaag de eerste zondag is dat we met de nieuwe website live zijn, is er een team paraat om controles uit te voeren en problemen zo snel mogelijk op te lossen. Met dit team hebben we, naar aanleiding van deze fout, direct actie ondernomen en de fout in de website gevonden en opgelost. Daarna werkte de website weer volledig en snel.