Storing kerkomroep

09-02-2020

9:30 Op dit moment is er een storing met Kerkomroep.nl en met de kerkomroep-app. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

10:20 Kerkomroep.nl is weer bereikbaar en de kerkomroep-app is ook weer te gebruiken.

Om de veiligheid en beveiliging van kerkomroep up-to-date te houden is een aanpassing uitgevoerd op donderdag 6 februari 2020. Deze hebben we uiteraard vooraf getest en na de implemenatie op donderdag 6 februari nauwlettend gemonitord. Het beluisteren en bekijken van de uitzendingen op donderdag en vrijdag bleek goed te verlopen. Zondag bleek er toch nog een fout in de aanpassing te zitten en deze is per direct opgelost.

Nieuwsoverzicht